Timrå enduro miljöpolicy 2023

Miljöpolicyn skall utgöra grund för vårt miljöarbete och vår verksamhet skall följa SVEMO Miljöpolicy.

Styrelsemötet ska ta upp miljön och eventuella avvikelser ska redovisas i protokollet från årsmötet.

Vid hantering av miljöfarliga vätskor såsom tankning, påfyllning av olja eller glykol så ska detta ske på miljömatta.

Varje förare ska ha med material för att kunna absorbera motsvarande mängd olja eller bränsle som finns i motorn/tank på sitt fordon vid ett haveri. Varje förare ska ha med kärl/säckar och uppsamlingsutrustning för använt hantera restmaterialet efter en sanering.

Exempel på oljesanerande material är så kallad oljekudde som används i båtar, oljeabsorptionsmatta eller oljeabsorptionsmedel.

Varje medlem är skyldig att ta del av Timrå Enduros miljöutbildning.

Varje förare ska ha med brandsläckare på minst 6 kg enligt svemos krav vid både träning och tävling.

Varje förare på banan ansvarar för att miljöfarligt material deponeras på godkänd återvinningscentral samt att allt material som tas med till banan även tas med därifrån.

Timrå Enduro ska i samband med verksamheten alltid tänka på det alternativ som medför minsta möjliga påverkan på den yttre miljön

Alla ska medverka till bästa miljö genom ett aktivt miljötänkande och påpeka brister.