Banan i Lagfors

Öppettider

Onsdag: 10:00 – 21:00
Lördag: 10:00 – 20:00 

Banavgift

Klubbmedlemmar med licens*, träningsavgift ingår i medlemskapet, (medlemskap kostar 500kr/år, läs mer på klubbens hemsida). Är du inte medlem i klubben, kostar det 100kr/körtillfälle,  Betalning sker via mobiltjänsten SWISH på nummer: 123 354 83 69. Saknar du förarlicens* måste du (även) köpa en ”prova på-licens” av Svemo på https://www.provapasvemo.se/

SVEMO Förarlicens:  ta.svemo.se

Regler

Endast snitslad/pilad bana får användas. Fri åkning i området är absolut förbjuden. Var uppmärksam på åkriktningen och följ banmarkeringarna/pilning, så att det inte inträffar några krockar. 

Även oregistrerade motorcyklar får användas på banan, men alla motorcyklar skall uppfylla ljudkraven för enduro (112 dB(A) med mätmetod ”2 METER MAX”. Läs mer på: http://www.svemo.se/sv/Grenar/Enduro/Regler/

4-hjuling/Quad är inte tillåtet.

Det är obligatoriskt att använda miljömatta vid tankning och service.

 Läs Miljöpolicyn* Den allmänna förarförsäkringen, som tidigare ingått i klubbens banlicens från SVEMO, har tagits bort från och med 1:a januari 2016. Det vill säga att ALLA förare måste ha en egen personlig licens för att vara försäkrade och ha tillstånd att köra på banan från och med årsskiftet 2015/2016 (oavsett om man tävlar eller bara tränar). För dem som inte är intresserad av att tävla finns det en speciell klubblicens som kostar 500kr/år. Klubblicensen gäller på alla SVEMO-anslutna banor i Sverige.


Hitta hit

Banan är belägen strax norr om Lagfors, Timrå kommun.

Banslingan

Banan utgörs av till större delen av sand, och går delvis på gamla traktor-/körvägar och delvis i ett gammalt mindre sandtag. Banan är initialt enbart pilad i en riktning men ambitionen är att använda samma system som på Bräntberget, med en slinga man snabbt kan byta åkrikting på. De olika åkriktningarnakommer under våren bli  pilade med grön respektive röd pil. Det finns ingen svårighetsgrad inbyggd i färgerna på pilarna som vi hade i Torsboda, utan det är liknande svårighetsgrad åt bägge håll. En skylt vid starten markerar innevarande åkriktning. 

Det är nu vid öppningen inte så lång slinga färdig, utan vi kommer kunna utveckla det efterhand, med enbart röjning av sly. I stort sett inget behov av entreprenadmaskiner finns.


Det kan röra sig folk i banans närhet som inte är enduroåkare: hundägare, jägare, joggare mm. Visa respekt och håll låg fart mellan parkeringen/depån och banans början.


Avtal och tillstånd

Nyttjanderättsavtalet med markägaren SCA,  ger oss efter anpassning till strand- och artskydd, tillgång till ca 13 hektar att bygga bana på. All miljö och byggnadsteknisk handläggning är nu godkänd. Polisen och motorsportförbundet SVEMO har inspekterat och gett klartecken, och vi har nu officiellt öppnat. Dokumentation över tillstånd mm  kan begäras ut ifrån Timrå Kommun eller Timrå Enduro:s styrelse.