Olycka med spill av giftig vätska!

Ring omedelbart Miljösamordnaren i klubben Robert Strandberg 0761369720


Vid stora spill ring MittSverige Vatten&Avfall 020-1202510


Miljöpolicy

Timrå enduro har på årsmötet antagit en miljöpolicy som medlemmarna ska följa. Denna är baserad på SVEMO:s miljöpolicy (vilken är baserad på Miljöbalkens lagar).

Timrå enduro miljöpolicy: Miljöpolicy

SVEMO Miljöpolicy: Länk