Banan på Bräntberget

Öppettider

Tisdagar: 10:00 – 21:00
Onsdag: 12:00 – 21:00  Onsdagar utgår som kördag på Bräntberget, till förmån för  Lagfors Ons+Lör
Torsdag: 10:00 – 21:00
Söndag: 10:00 – 20:00  (10:00 – 12:00 har knattar förtur på banan)

Banavgift

Klubbmedlemmar med licens*, träningsavgift ingår i medlemskapet, (medlemskap kostar 500kr/år, läs mer på klubbens hemsida). Är du inte medlem i klubben, kostar det 50kr/körtillfälle, betalning sker via mobiltjänsten SWISH på nummer: 123 354 83 69. Saknar du förarlicens* måste du (även) köpa en ”prova på-licens” av Svemo på https://www.provapasvemo.se/

SVEMO Förarlicens:  ta.svemo.se

Regler

Endast snitslad/pilad bana får användas. Fri åkning i området är absolut förbjuden. Var uppmärksam på åkriktningen och följ banmarkeringarna/pilning, så att det inte inträffar några krockar. 

Även oregistrerade motorcyklar får användas på banan, men alla motorcyklar skall uppfylla ljudkraven för enduro (112 dB(A) med mätmetod ”2 METER MAX”. Läs mer på: http://www.svemo.se/sv/Grenar/Enduro/Regler/

Det är obligatoriskt att använda miljömatta vid tankning och service.

 Läs Miljöpolicyn* Den allmänna förarförsäkringen, som tidigare ingått i klubbens banlicens från SVEMO, har tagits bort från och med 1:a januari 2016. Det vill säga att ALLA förare måste ha en egen personlig licens för att vara försäkrade och ha tillstånd att köra på banan från och med årsskiftet 2015/2016 (oavsett om man tävlar eller bara tränar). För dem som inte är intresserad av att tävla finns det en speciell klubblicens som kostar 500kr/år. Klubblicensen gäller på alla SVEMO-anslutna banor i Sverige.


Hitta hit

Banan är belägen längst västerut i Timrå Industriområde.

Bergsslingan

Banan utgörs av till större delen mycket tekniskt åkning där underlaget, ännu jungfrulig mark, består av mossa och lavar över rullstensås och kattskallar. Enstaka klipphällar förekommer. Banan kommer till skillnad från Torsbodabanan inte alls erbjuda några surhål. Det finns helt enkelt inget vatten eller lera att köra i.


Stockar används till att markera bangränser, särskilt då det inte finns möjlighet att sätta en pil utanför kruvan. Kör ni över en stock på marken - då har ni kört fel. Backa tillbaka, titta på pilarna och prova igen.

Slingorna benämns Norra respektive Södra. Banans åkriktning kan ändras med kort varsel. De olika banvarven är pilade med grön respektive röd pil. Det finns ingen svårighetsgrad inbyggd i färgerna på pilarna som vi hade i Torsboda, utan det är liknande svårighetsgrad åt bägge håll. En skylt vid starten markerar innevarande åkriktning. Vid röd pil så startar slingan direkt till vänster in på södra slingan, och grön pil på skylten ger att starten går åt höger ut på norra slingan. Färgen på pilen vid skylten anger också vilken färg på pil du fortsatt ska köra enligt.


Det rör sig mycket folk i banans närhet som inte är enduroåkare: hundägare, jägare, joggare, stigcyklister mm. Visa respekt och håll låg fart mellan parkeringen/depån och banans början.

Sandbanan

En liten slinga kommer färdigställas under våren 2023 som till större delen kommer gå på sand, där nybörjare och knattar kan börja utforska motorsport utan att det blir för svårt. Denna kommer ligga i anslutning till starten av bergsslingan.

Avtal och tillstånd

Nyttjanderättsavtalet med markägaren Timrå Kommun ger oss tillgång till ca 12 ha på Bräntberget. All miljö och byggnadsteknisk handläggning är nu godkänd. Polisen och motorsportförbundet SVEMO har inspekterat och gett klartecken, och vi har nu officiellt öppnat. Dokumentation över tillstånd mm  kommer finnas tillgängligt här senare. 


Regler för maskiner

Fordon och arbetsmaskiner med förbränningsmotorer ska placeras på parkeringsområdet på motsatt sida av Hantverksvägen/Kabelvägen från ban-området under de tider då ingen ansvarig finns på plats (se röd markering i bilagd karta). Hantering av petroleumprodukter såsom tankning av arbetsfordonen får inte ske inom banområdet, där får petroleumprodukter endast förekomma i berörda fordon och arbetsmaskiner. I varje arbetsfordon ska utrustning för uppsamling och sanering finnas tillgängligt och i sådan omfattning att sanering kan ske vid eventuell förorening. Samtliga som kommer att arbeta inom området ska ha tagit del av dessa försiktighetsmått.