Årsmöte 2023

Välkommen till Timrå Enduros årsmöte 2023

Vi kör ett ordinarie årsmöte med efterföljande medlemsmöte

Tisdagen den 31/1 2023 kl. 18:00

Sjögatan 7, Soulmates lokaler


Inkomna motioner

 • Frigöra återställningsfond Torsboda

 • Justerad miljöpolicy.

 • Införa och utse miljöansvarig enligt miljöpolicy

 • Införa ”nygamla” stadgar i elektroniskt format


Medlemsmöte

 • Genomgång svemo miljöutbildning.

 • Genomgång av bidrag från RF

 • Presentera budget 2023

 • Presentera kompletterande banområde till Bräntberget

 • Beslut om vi ska gå vidare med kompletterande område.

 • Besluta om principiell resursfördelning i form av pengar och mantid för Bräntberget och eventuellt kompletterande banområde.

 • Timrå Enduro bjuder på pizza så meddela om ni kommer

 • Det kommer att finnas klubbtröjor och t-shirts att köpa.


Dokument att läsa innan årsmötet

res_och_bal_rakning2022.pdf